Products Category
วอลเปเปอร์
อุปกรณ์ผ้าม่าน

ผ้าม่าน

สุเมธดีไซน์ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ ม่านปรับแสง สุเมธดีไซน์ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ ม่านปรับแสง
ม่านคอกระเช้า
     สไตล์เรียบง่าย อ่อนหวาน แลดูสบายตา กับลักษณะพิเศษของรูปแบบม่าน ที่ออกแบบโดยการนำผ้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันกับตัวผ้าม่าน มาทำเป็นห่วงของม่านที่ด้านบน ด้วยดีไซน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบโค้ง แบบเหลี่ยม กับระยะความสูงของคอม่านที่แตกต่างกันไป เพื่อใช้คล้องกับตัวรางม่าน ดูสวยงาม เป็นอย่างมากกับตัวม่านที่มีส่วนประกอบที่เป็นผ้าทั้งหมด