Products Category
วอลเปเปอร์
อุปกรณ์ผ้าม่าน

สุเมธดีไซน์ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ ม่านปรับแสง สุเมธดีไซน์ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ ม่านปรับแสง สุเมธดีไซน์ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ พรม มู่ลี่ ม่านปรับแสง
ม่านม้วน
ม่านม้วน รุ่นสปริงล็อคขนาด 38 มม. รูปแบบของความทันสมัย ด้วยกลไกของม่านม้วนรุ่นสปริงล็อคขนาดรางกลม 38 มม. ช่วยตกแต่งห้องให้ดูทันสมัย พร้อมใช้ประโยชน์ในการบังแดดได้เป็นอย่างดีอุปกรณ์ม่านม้วนและสปริงล็อคพิเศษภายใน ถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ ใช้งานได้ง่ายเพียงดึงเชือกลงมาเพื่อใช้งานและกระตุกเชือกดึงเบาๆ อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ม่านม้วนม้วนเก็บผ้าเองอย่างนุ่มนวล